Adeus estrés, Campaña do ISSGA


O pasado mes de decembro foi presentada a Campaña “Adeus estrés” do Instituto  Galego de  Seguridade e  Saúde Laboral ( ISSGA) dirixida á poboación traballadora galega en xeral.

A campaña, enmarcada dentro da Estratexia galega de seguridade e saúde no traballo 2017/2020 ten como obxectivo concienciar á sociedade que os riscos psicosociais e a estrés laboral poden previrse e xestionarse.

Está composta por unha serie de consellos e medidas recollidos en calendarios e carteis que se realizaron tanto en formato físico como virtual; os primeiros repartiunos o  ISSGA entre as empresas e entidades a través de asociacións de profesionais da prevención, mentres que a documentación en formato dixital está dispoñible na páxina web do mesmo.

Ou  obxectivo  é facilitar  unha serie de  consellos e medidas para ou  recoñecemento dúas  sinais de estréss, tanto  emocionais como cognitivos,  conductuais e  fisiolóxicos, así como pautas non  eido individual que se poden aplicar para  unha  mellor  xestión  do rocha  na  poboación  traballadora  galega. #Pretender trasladar  á  sociedade que vos rochas  psicosociais e ou estrés laboral poder  previrse e  xestionarse.

Con esta campaña, a Xunta quere insistir  na importancia de  previr ou estrés tanto de  xeito colectivo como individual; non fomento de empresas  saudables; e  nunha progresiva  mellora dás  condicións de  seguridade e  saúde laboral.

Inclúe as seguintes 12 pautas que se corresponden con cada un dos meses do ano:

 • Xaneiro: Recoñoce o teu estrés: identifica as situación e os teus propios sinais de estrés.
 • Febreiro: Establece prioridades: prioriza e revisa tarefas a eliminar, aprazar ou delegar.
 • Marzo: Organiza o tempo de traballo: planifica ben o traballo e fixa prazos ou ritmos realistas.
 • Abril: Rota tarefas: alterna tarefas de distinto nivel de dificultad ou concentración.
 • Maio: Evita a multitarefa: procura non realizar varias tarefas á vez.
 • Xuño: Xornadas axustadas: evita as xornadas de traballo prolongadas e compensa con actividades de descanso gratificantes.
 • Xullo: Tempo de descanso: fai pausas con frecuencia e axusta o descanso á carga de traballo.
 • Agosto: Busca axuda: cando o traballo sexa excesivo, pide axuda.
 • Setembro: Trato con clientes: adéstrate no manexo da ansiedade e o estrés en relación cos clientes.
 • Outubro: Manexa a distancia emocional: busca o equilibrio entre a sobreimplicación e a indiferenza co usuario.
 • Novembro: Mellora a túa formación: fórmate en técnicas de relaxación e xestión do tempo.
 • Decembro: Vida saudable: leva una dieta saudable, realiza actividade física e mantén un bo descanso.

Pode acceder á documentación completa da campaña na seguinte ligazón