Eventos


Aberto o prazo para os Premios Prevencionar

O 20 de febreiro abriuse o prazo para presentar candidaturas aos III Premios Prevencionar Tanto as bases como as indicacións para presentar as candidaturas atópanse na web oficial dos Premios. Os Premios Prevencionar teñen por obxecto recoñecer ás persoas físicas ou xurídicas que destacan na defensa, estímulo e apoio no […]


Derrogado o despedimento por enfermidade

Publicouse a Real Decreto-lei 4/2020 do 18 de febreiro polo que se derroga o despedimento por enfermidade. O despedimento por faltas de asistencia ao traballo regulado no artigo 52.d) do Estatuto dos Traballadores é un precepto que lexitima o despedimento obxectivo das persoas traballadoras que incorren en faltas de asistencia […]