Noticias


Exposición a fariñas en panaderías e pastelerías artesanais

A elaboración de produtos alimenticios en panaderías e pastelerías artesanais engloba diferentes tarefas como: recepción e almacenamento de materias primas; pesada e dosaxe de ingredientes; mesturado ( amasado e batido manual ou automático); moldeado/formado (dividido, boleado, formado, laminado e raxado manual ou automático) e tarefas de limpeza. A fariña, que […]


A calidade do aire nos lugares de traballo

A calidade do aire no interior dun edificio determínase en función dunha serie de parámetros. Entre os mesmos atópanse a calidade do aire exterior, a compartimentación, o deseño do sistema de aire acondicionado, as condicións en que este sistema traballa e revísase e a presenza de fontes contaminantes e a […]


Vision Zero

“Vision Zero” é unha campaña da Asociación Internacional da Seguridade Social (AISS) que presenta un enfoque transformador da prevención que abarca a seguridade, a saúde e o benestar no traballo. A folla de roteiro para poñer en marcha a estratexia  Vision Zero abarca sete regulas de ouro, baseadas en conceptos […]


Novidades na metodoloxía para a avaliación da exposición ao radon nos lugares de traballo: Guía de Seguridade 11.4

As exposicións á radiación ionizante de orixe natural debidas a actividades laborais non relacionadas co ciclo do combustible nuclear incorporáronse por primeira vez á lexislación española mediante o Real Decreto 783/2001 do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre Protección Sanitaria contra Radiacións Ionizantes ( RPSRI), que […]


Novidades na protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo tras o Covid-19.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) do pasado 10 de decembro publicou a Orde  TES/1180/2020, do 4 de decembro, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos […]