Normativa Covid-19


Hand with protecting glove and Keyboard with red key and COVID-19 message. Coronavirus concept

Debido á actual situación ante a expansión do coronavirus COVID-19, está a publicarse lexislación a nivel estatal e autonómico sobre medidas preventivas e protocolos de actuación para a protección da saúde pública en diferentes ámbitos.

Pode acceder a toda a normativa publicada en relación a COVID-19 en España ata o momento na seguinte ligazón, permanentemente actualizado

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

A continuación detallamos as normas relacionada coa prevención de riscos laborais e o Covid-19:  

DATADENOMINACIÓN
104/03/2020Procedemento de actuación para vos servizos de prevención de riscos fronte á exposición  ao  novo coronavirus (SARS-  COV.2).
209/03/2020  Recomendacións ante o coronavirus no ámbito laboral e social, Consellería de Sanidade
309/03/2020Coronavirus e mulleres traballadoras
410/03/2020Criterio 3/2020 polo que se determina a situación de incapacidade temporal por continxencias comúns dos traballadores que foron confirmados como positivos nas probas de detección do SARS- COV-2.
511/03/2020Normas que deben adaptarse ante o SARS- COV-2.
612/03/2020Limpeza e desinfección de locais de traballo
712/03/2020Solucións á problemática laboral ocasionada polo coronavirus a proposta das entidades sociais
813/03/2020Medidas de prevención ante o Covid-19 nos centros de traballo
913/03/2020Cambio de criterio respecto ao risco de mulleres traballadores ante o Covid-19
1013/03/2020Criterio 4/2020 Secretaría de Estado Seguridade Social
1114/03/2020Medidas adoptadas polos gobernos autonómico e estatal con respecto ao ámbito empresarial debido á crise do coronavirus.
1215/03/2020Preguntas frecuentes ante o Covid-19
1316/03/2020Desprazamento de traballadores
1417/03/2020Establecementos que poden abrir e que non poden abrir
1518/03/2020Recomendación do teletraballo como medida de prevención do Covid-19 e adaptación de xornada laboral.
1619/03/2020Aclaracións do Estado de alarma para determinadas actividades empresariais: gasolineiras, funerarias, barberías, clínicas veterinarias…
1720/03/2020Criterio operativo Nº 102/2020 sobre medidas e actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social relativas a situacións derivadas do novo coronavirus.
1827/03/2020A avaliación de riscos laborais en teletraballo no marco dun estado de alarma
1927/03/2020Guía de Dúbidas sobre Movilidade e Transportes
2003/04/2020Redución de xornada por Covid -19
2103/04/2020Criterios de repartición de máscaras para o sector do transporte
2210/04/2020Actualización do Procedemento para os servizos de prevención de riscos laborais fronte ao risco por coronavirus do Ministerio de Sanidade
2311/04/2020Recomendacións do ISSGA para distintos sectores de actividade:  Construción,  Forestal e industria dá  madeira,  Automoción,  Naval,   Lousa.
2413/04/2020Guía de Boas Prácticas nos Centros de Traballo do Ministerio de Sanidade.
2513/04/2020Recomendacións do ISSGA para distintos sectores de actividade
2617/04/2020Distribución de máscaras pola Xunta de Galicia
2723/04/2020Modificación da Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante ou Coronavirus  elaborada polo ISSGA.
2829/04/2020Plan de desconfinamento
2930/04/2020Novos documentos técnicos de Prevención e Saúde laboral do ISSGA ante o Coronavirus
3004/05/2020Condicións nas que debe renovarse a actividade en determinados sectores
3111/05/2020Guía actualizada de recomendacións en materia de prevención e saúde laboral ante o coronavirus para o Comercio do ISSGA
3213/05/2020Directrices de boas prácticas en diferentes sectores e actividades do INSST
3318/05/2020Normas Fase II
3420/05/2020Uso obrigatorio de máscaras
3527/05/2020Información sobre xeles hidroalcohólicos da  AEMPS.
3601/06/2020Información sobre a Fase III
3701/06/2020Novas directrices fronte ao Covid-19 do INSST
3802/06/2020Rexistro de contactos estreitos
3904/06/2020Nova documentación do ISSGA ante o Covid-19
4008/06/2020Actualización Procedemento de actuación servizos de prevención fronte a SARS- CoV-2
4112/06/2020Nova medida de prevención: autorizadas as reunións empresariais por videoconferencia aínda que non estean recollidos nos seus estatutos
4215/06/2020Normas unha vez finalizada a Fase III
4319/06/2020Traballadores Especialmente Sensibles ao Covid-19
4419/06/2020Estratexia de Detección, Vixilancia e Control de Covid-19
4522/06/2020Actualización Procedemento de actuación servizos de prevención fronte a SARS- CoV-2
4625/06/2020Recomendacións de uso e mantemento dos sistemas de climatización e ventilación ante Covid-19
4725/06/2020Guía básica do ISSGA para elaborar un plan de continxencia Covid-19
4826/06/2020Radiacións ultravioleta-C para a desinfección do SARS- CoV-2
4930/06/2020Cambios nova normalidade ante o Covid-19: uso de máscaras no lugar de traballo.
5030/06/2020Instrucións realización probas diagnósticas Covid-19 no ámbito empresarial
5106/07/2020Actualización Procedemento de actuación servizos de prevención fronte a SARS- CoV-2
5210/07/2020Nota sobre a utilización de desinfectantes de uso profesional polas empresas de limpeza
5313/07/2020Protocolo limpeza e desinfección transporte público pola estrada
5414/07/2020Actualización Procedemento de actuación servizos de prevención fronte a SARS- CoV-2
5522/07/2020Aclaración do ISSGA sobre a Resolución do 17 de xullo sobre uso de máscaras en lugares de traballo
5630/07/2020Criterio de aplicación para os centros de traballo do uso da máscara emitido pola Consellería de Sanidade.
5703/08/2020Guía para a prevención e control do Covid-19 en explotacións agrícolas con temporeros
5806/08/2020Modificación Listado de virucidas autorizados
5901/09/2020Protocolo de Medidas Preventivas ante a Covid-19 nos Servizos de Transporte Público Regular
6003/09/2020Novas normas como medidas de contención do Covid-19 Ourense
6107/09/2020Modificación Estratexia de detección precoz, vixilancia e control do Covid-19
6208/09/2020Guía para a prevención e control do Covid-19 en industrias da carne
6308/09/2020Criterio técnico 103/2020 ITSS, sobre as medidas de prevención e hixiene para facer fronte á crise pola Covid-19 nos centros de traballo.
6417/08/2020Guía actuación centros educativos
6510/09/2020Novas normas como medidas de contención do Covid-19 Ourense
6617/09/2020Mantemento novas normas como medida de contención do Covid-19 Ourense
6723/09/2020Regulación do traballo a distancia