Espacios seguros


Comparativas de especificacións técnicas aplicables a máscaras autofiltrantes

O Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INSST) recolle un documento no que non entra a valorar a diferenza que implica o proceso de certificación ou aprobación en cada país, senón que mostra os requisitos técnicos clave que establece cada norma para tentar establecer unha  equivalencia, […]


Subvencións para o fomento da prevención de riscos laborais 2020

O pasado 16 de xaneiro a Consellería de Economía,  Emprego e Industria publicou a Orde na que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2020. Dividida en dúas liñas perfectamente diferenciadas […]


Guía para o control do risco por exposición a sílice cristalina respirable

O Instituto Nacional de Silicose ( INS) elaborou esta Guía co financiamento do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo ( MINETUR), no marco do acordo específico mantido no ano 2015 coa Consellería de Saúde do Principado de Asturias. Aínda que en principio está dirixida ás empresas do sector mineiro, as […]


Riesgos de los Espacios Confinados

Riesgos generales Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes condiciones materiales del espacio como lugar de trabajo. Entre estos riesgos se destacan: ● Riesgos mecánicos ❍ Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente. ❍ Atrapamientos, choques y golpes, por chapas […]


Espacios Confinados

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. Los riesgos en estos […]