Noticias ESS


Comparativas de especificacións técnicas aplicables a máscaras autofiltrantes

O Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INSST) recolle un documento no que non entra a valorar a diferenza que implica o proceso de certificación ou aprobación en cada país, senón que mostra os requisitos técnicos clave que establece cada norma para tentar establecer unha  equivalencia, […]


Subvencións para o fomento da prevención de riscos laborais 2020

O pasado 16 de xaneiro a Consellería de Economía,  Emprego e Industria publicou a Orde na que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2020. Dividida en dúas liñas perfectamente diferenciadas […]


Guía para o control do risco por exposición a sílice cristalina respirable

O Instituto Nacional de Silicose ( INS) elaborou esta Guía co financiamento do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo ( MINETUR), no marco do acordo específico mantido no ano 2015 coa Consellería de Saúde do Principado de Asturias. Aínda que en principio está dirixida ás empresas do sector mineiro, as […]


Espacios seguros en el trabajo en el hogar. Riesgos laborales de las personas trabajadoras del hogar

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación en lo que respecta a prevención de riesgos laborales. Además, en el R.D. 486/97 de lugares de trabajo se describen las condiciones básicas de los puestos de trabajo. Las personas trabajadoras del hogar desempeñan varios tipos de labores: unas […]


La importancia de crear un lugar de trabajo seguro

Cada vez más, las empresas adquieren conciencia sobre la importancia de prevenir los riesgos laborales y sobre la conveniencia de crear un lugar de trabajo seguro para sus empleados. En este sentido, es lógico que acudan frecuentemente a los servicios de una empresa de prevención de riesgos laborales a la hora de diseñar sus […]