Archivo por días: 31 julio, 2020


Habilitada a Inspección de Traballo e Seguridade Social para vixiar o cumprimento das medidas preventivas fronte ao COVID-19 nos centros de traballo

A Inspección de Traballo e Seguridade Social, desde o inicio da pandemia ocasionada pola COVID-19, veu colaborando coas autoridades sanitarias na vixilancia do cumprimento das distintas recomendacións e pautas aprobadas e trasladando ás devanditas autoridades os incumprimentos detectados, cando estes ocorrían nos centros de traballo que non estivesen incluídos no […]