Archivos anuales: PM


Exposición a fariñas en panaderías e pastelerías artesanais

A elaboración de produtos alimenticios en panaderías e pastelerías artesanais engloba diferentes tarefas como: recepción e almacenamento de materias primas; pesada e dosaxe de ingredientes; mesturado ( amasado e batido manual ou automático); moldeado/formado (dividido, boleado, formado, laminado e raxado manual ou automático) e tarefas de limpeza. A fariña, que […]


A calidade do aire nos lugares de traballo

A calidade do aire no interior dun edificio determínase en función dunha serie de parámetros. Entre os mesmos atópanse a calidade do aire exterior, a compartimentación, o deseño do sistema de aire acondicionado, as condicións en que este sistema traballa e revísase e a presenza de fontes contaminantes e a […]


Vision Zero

“Vision Zero” é unha campaña da Asociación Internacional da Seguridade Social (AISS) que presenta un enfoque transformador da prevención que abarca a seguridade, a saúde e o benestar no traballo. A folla de roteiro para poñer en marcha a estratexia  Vision Zero abarca sete regulas de ouro, baseadas en conceptos […]