Comparativas de especificacións técnicas aplicables a máscaras autofiltrantes


O Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INSST) recolle un documento no que non entra a valorar a diferenza que implica o proceso de certificación ou aprobación en cada país, senón que mostra os requisitos técnicos clave que establece cada norma para tentar establecer unha  equivalencia, debido a que segundo sinala o  INSST existen distintas normas técnicas a nivel internacional sobre máscaras  autofiltrantes e distintos procesos de certificación ou aprobación.

Para poder aceptar un produto sen a marcado CE, con limitación temporal á crise e dispoñible só para o persoal sanitario en base á Recomendación (UE) 2020/403, o axente económico que corresponda deberá presentar a documentación que avale o cumprimento coa especificación que alegue así como información sobre o proceso de certificación/aprobación establecido no mercado que corresponda.

No caso de facer referencia a unha especificación técnica non incluída no documento, deberá achegarse suficiente detalle da mesma para que poida establecerse a correspondente comparación.

Para cada produto debe valorarse a documentación achegada, cumprimento total ou parcial coa especificación técnica referenciada e necesidade de realizar algún ensaio ou verificación específica en función diso co fin de garantir o cumprimento cos RESS.

As normas técnicas referenciadas especifican unha serie de propiedades físicas e prestacións para estas máscaras relacionadas coa eficacia de protección (eficiencia de filtración, axuste coa cara, etc.).

Na seguinte publicación preséntanse os requisitos crave, en función da norma aplicada, para facilitar a súa comparación.

Pode acceder á información na seguinte ligazón