Archivo por días: 31 marzo, 2020


Os riscos do sedentarismo laboral

A inactividade física é o cuarto factor de risco de mortalidade a nivel mundial, en concreto é a causa do 6% das mortes rexistradas en todo o mundo. A Organización Mundial da Saúde (OMS) sinálaa como a causa principal da cuarta parte dos cancros de mama e colon e dunha […]


A Inspección de Traballo e Seguridade Social crea unha Unidade de Xestión específica para afrontar a incidencia do Covid-19 no ámbito laboral

A Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) é un organismo estatal, dependente do Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reúne os servizos de vixilancia e esixencia do cumprimento das normas legais, regulamentarias e contido normativo dos convenios colectivos; servizos de asistencia técnica; servizos de arbitraxe, conciliación e mediación; […]