Archivo por días: 22 diciembre, 2020


Novidades na metodoloxía para a avaliación da exposición ao radon nos lugares de traballo: Guía de Seguridade 11.4

As exposicións á radiación ionizante de orixe natural debidas a actividades laborais non relacionadas co ciclo do combustible nuclear incorporáronse por primeira vez á lexislación española mediante o Real Decreto 783/2001 do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre Protección Sanitaria contra Radiacións Ionizantes ( RPSRI), que […]


Novidades na protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo tras o Covid-19.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) do pasado 10 de decembro publicou a Orde  TES/1180/2020, do 4 de decembro, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos […]