Archivo por meses: Ago PM


Recursos ante o Covid-19 no lugar de traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo indícanos como axudar a previr  a propagación de infeccións respiratorias, incluído o  COVID-19: Preparar o lugar de traballo no caso de que COVID-19 chegue á nosa comunidade e desenvolver un plan de continxencia para un brote nas comunidades onde […]