Archivo por meses: Mar PM


Comparativas de especificacións técnicas aplicables a máscaras autofiltrantes

O Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INSST) recolle un documento no que non entra a valorar a diferenza que implica o proceso de certificación ou aprobación en cada país, senón que mostra os requisitos técnicos clave que establece cada norma para tentar establecer unha  equivalencia, […]


Os riscos do sedentarismo laboral

A inactividade física é o cuarto factor de risco de mortalidade a nivel mundial, en concreto é a causa do 6% das mortes rexistradas en todo o mundo. A Organización Mundial da Saúde (OMS) sinálaa como a causa principal da cuarta parte dos cancros de mama e colon e dunha […]


A Inspección de Traballo e Seguridade Social crea unha Unidade de Xestión específica para afrontar a incidencia do Covid-19 no ámbito laboral

A Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) é un organismo estatal, dependente do Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reúne os servizos de vixilancia e esixencia do cumprimento das normas legais, regulamentarias e contido normativo dos convenios colectivos; servizos de asistencia técnica; servizos de arbitraxe, conciliación e mediación; […]