Archivos anuales: PM


Novidades na metodoloxía para a avaliación da exposición ao radon nos lugares de traballo: Guía de Seguridade 11.4

As exposicións á radiación ionizante de orixe natural debidas a actividades laborais non relacionadas co ciclo do combustible nuclear incorporáronse por primeira vez á lexislación española mediante o Real Decreto 783/2001 do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre Protección Sanitaria contra Radiacións Ionizantes ( RPSRI), que […]


Novidades na protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo tras o Covid-19.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) do pasado 10 de decembro publicou a Orde  TES/1180/2020, do 4 de decembro, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos […]


Normativa Covid-19

Debido á actual situación ante a expansión do coronavirus COVID-19, está a publicarse lexislación a nivel estatal e autonómico sobre medidas preventivas e protocolos de actuación para a protección da saúde pública en diferentes ámbitos. Pode acceder a toda a normativa publicada en relación a COVID-19 en España ata o […]


Entrega dos Premios Prevencionar

O pasado día 29 de setembro foron entregados os Premios  Prevencionar 2020 que recoñecen as mellores prácticas en Seguridade, Saúde e Benestar Laboral. No Reitorado da Universidade de Córdoba e #ante un aforo de 100 altos directivos, debido ás restricións impostas polas autoridades sanitarias como consecuencia do Covid-19, tivo lugar […]