Noticias


Os riscos do sedentarismo laboral

A inactividade física é o cuarto factor de risco de mortalidade a nivel mundial, en concreto é a causa do 6% das mortes rexistradas en todo o mundo. A Organización Mundial da Saúde (OMS) sinálaa como a causa principal da cuarta parte dos cancros de mama e colon e dunha […]


A Inspección de Traballo e Seguridade Social crea unha Unidade de Xestión específica para afrontar a incidencia do Covid-19 no ámbito laboral

A Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) é un organismo estatal, dependente do Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reúne os servizos de vixilancia e esixencia do cumprimento das normas legais, regulamentarias e contido normativo dos convenios colectivos; servizos de asistencia técnica; servizos de arbitraxe, conciliación e mediación; […]


Aberto o prazo para os Premios Prevencionar

O 20 de febreiro abriuse o prazo para presentar candidaturas aos III Premios Prevencionar Tanto as bases como as indicacións para presentar as candidaturas atópanse na web oficial dos Premios. Os Premios Prevencionar teñen por obxecto recoñecer ás persoas físicas ou xurídicas que destacan na defensa, estímulo e apoio no […]


Derrogado o despedimento por enfermidade

Publicouse a Real Decreto-lei 4/2020 do 18 de febreiro polo que se derroga o despedimento por enfermidade. O despedimento por faltas de asistencia ao traballo regulado no artigo 52.d) do Estatuto dos Traballadores é un precepto que lexitima o despedimento obxectivo das persoas traballadoras que incorren en faltas de asistencia […]


Adeus estrés, Campaña do ISSGA

O pasado mes de decembro foi presentada a Campaña “Adeus estrés” do Instituto  Galego de  Seguridade e  Saúde Laboral ( ISSGA) dirixida á poboación traballadora galega en xeral. A campaña, enmarcada dentro da Estratexia galega de seguridade e saúde no traballo 2017/2020 ten como obxectivo concienciar á sociedade que os […]