Noticias


Normativa Covid-19

Debido á actual situación ante a expansión do coronavirus COVID-19, está a publicarse lexislación a nivel estatal e autonómico sobre medidas preventivas e protocolos de actuación para a protección da saúde pública en diferentes ámbitos. Pode acceder a toda a normativa publicada en relación a COVID-19 en España ata o […]


Entrega dos Premios Prevencionar

O pasado día 29 de setembro foron entregados os Premios  Prevencionar 2020 que recoñecen as mellores prácticas en Seguridade, Saúde e Benestar Laboral. No Reitorado da Universidade de Córdoba e #ante un aforo de 100 altos directivos, debido ás restricións impostas polas autoridades sanitarias como consecuencia do Covid-19, tivo lugar […]


Recursos ante o Covid-19 no lugar de traballo

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo indícanos como axudar a previr  a propagación de infeccións respiratorias, incluído o  COVID-19: Preparar o lugar de traballo no caso de que COVID-19 chegue á nosa comunidade e desenvolver un plan de continxencia para un brote nas comunidades onde […]


Habilitada a Inspección de Traballo e Seguridade Social para vixiar o cumprimento das medidas preventivas fronte ao COVID-19 nos centros de traballo

A Inspección de Traballo e Seguridade Social, desde o inicio da pandemia ocasionada pola COVID-19, veu colaborando coas autoridades sanitarias na vixilancia do cumprimento das distintas recomendacións e pautas aprobadas e trasladando ás devanditas autoridades os incumprimentos detectados, cando estes ocorrían nos centros de traballo que non estivesen incluídos no […]